Przetargi organizowane przez -  ZLMRodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [1]
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   593647-N-2017
Data ogłoszenia:   2017-09-26
Termin składania ofert:   2017-10-11
Skrócony opis:   346/2017 Zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego rozbudową o część mieszkalną oraz budowę, przebudowę urządzeń budowlanych w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 70b.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-26 15:54:01   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   336/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-26
Termin składania ofert:   2017-10-02
Skrócony opis:   opracowanie dokumentacji projektowych na dobudowę przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-26 11:28:39   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   344/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-26
Termin składania ofert:   2017-10-03
Skrócony opis:   Nr spr. 344/2017 Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego (kiosku handlowego) o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, przy ul. Limanowskiego 176A w Łodzi
Plik ogłoszenia:   344-2017 Ogłoszenie - Konkurs ofert.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-26 09:33:24   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   88/P/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-22
Termin składania ofert:   2017-09-28
Skrócony opis:   Wykonanie remontu dachów budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul. Korzeniowskiego 19 w Łodzi, stanowiącej własność osób fizycznych.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-22 14:57:23   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   332/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-22
Termin składania ofert:   2017-09-27
Skrócony opis:   opracowania dokumentacji projektowej dla rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Pietrusińskiego 33 w Łodzi wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-22 09:15:26   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   590950-N-2017
Data ogłoszenia:   2017-09-20
Termin składania ofert:   2017-10-05
Skrócony opis:   330/2017 wykonanie robót dekarsko-blacharskich wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynkach mieszkalnych przy ul. Nowej 21 i ul. Ketlinga 23 administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-20 12:36:41   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   589547-N-2017
Data ogłoszenia:   2017-09-18
Termin składania ofert:   2017-09-26
Skrócony opis:   319/2017 dostawa urządzeń służących do gotowania i ogrzewania, opalanych paliwem stałym wraz z montażem oraz demontażem i wywozem (utylizacją) starych pieców i kuchni dla lokali mieszkalnych, w nieruchomościach będących własnością Gminy administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 2 części
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-18 11:01:26   szczegóły
    informacja z otwarcia ofert - 2017-09-26 10:37:35  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   311/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-20
Termin składania ofert:   2017-10-30
Skrócony opis:   Przetarg 311/2017 na świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno – porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2018 r. w podziale na 15 części.
Plik ogłoszenia:   2017-OJS180-368741-pl.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-20 10:42:28   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   320/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-14
Termin składania ofert:   2017-09-22
Skrócony opis:   REMONT DACHU BUDYNKU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 56/61 W ŁODZI.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-14 15:16:26   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   588292-N-2017
Data ogłoszenia:   2017-09-14
Termin składania ofert:   2017-09-25
Skrócony opis:   kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznych i projektowych
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-14 15:02:53   szczegóły
    OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - 2017-09-22 14:07:58  

zobacz

    2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANI OFERT - 2017-09-26 16:24:34  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   321/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-14
Termin składania ofert:   2017-09-20
Skrócony opis:   Wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV w lokalu mieszkalnym nr 127 w nieruchomości przy ul. Niciarnianej 22 w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie 321-2017.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-14 14:26:44   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2017-09-25 12:36:53  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   86/P/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-13
Termin składania ofert:   2017-09-22
Skrócony opis:   Opracowanie projektu konserwatorskiego (PB+PW) dla nieruchomości przy ul. Zielonej 5/7 w Łodzi, stanowiącej współwłasność gminy Łódź oraz osób fizycznych, obejmującego swoim zakresem projekt bram wjazdowych, projekt remontu prześwitów bramowych, projekt remontu klatek schodowych , projekt wymiany instalacji elektrycznej oraz instalacji domo-bramofonowej w zabytkowej nieruchomości przy ul. Zielonej 5/7 w Łodzi, wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, STWiOR, uzyskaniem decyzji na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku oraz pozwolenia na budowę. Projekt należy zrealizować w uzgodnieniu z miejskim Konserwatorem Zabytków. Projekt architektoniczno-konserwatorski powinien uwzględniać specyfikę budowli zabytkowej i preferować rozwiązania, zgodne z teorią ochrony dóbr kultury.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-13 15:27:53   szczegóły
    INORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - 2017-09-25 14:11:31  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   315/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-13
Termin składania ofert:   2017-09-19
Skrócony opis:   Wymiana stolarki okiennej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 4 części
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-13 12:52:30   szczegóły
    Specyfikacja - 2017-09-13 12:56:02   szczegóły
    wynik konkursu - 2017-09-22 09:23:50  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   314-2017
Data ogłoszenia:   2017-09-12
Termin składania ofert:   2017-09-19
Skrócony opis:   Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki wolnostojącego budynku zlokalizowanego w centrum posesji przy ul. Wólczańskiej 105/107 oraz opracowanie projektu rozbiórki drewnianych komórek zlokalizowanych przy zachodniej granicy działki wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, STWiOR i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-12 16:37:46   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2017-09-21 13:17:09  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   85/P/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-12
Termin składania ofert:   2017-09-18
Skrócony opis:   Remont dachu budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. Niskiej 5/7 w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie 85-P-2017.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-12 16:21:12   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2017-09-26 13:33:53  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   312/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-11
Termin składania ofert:   2017-09-18
Skrócony opis:   Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Zachodniej 73 na działce nr 44 obręb S-1, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót i STWiOR.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-11 15:30:36   szczegóły
    Specyfikacja - 2017-09-11 15:31:27   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   585253-N-2017
Data ogłoszenia:   2017-09-08
Termin składania ofert:   2017-09-18
Skrócony opis:   305/2017 świadczenie usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego dla zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 70B na budynek mieszkalny wraz z jego rozbudową o część mieszkalną
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-08 08:48:54   szczegóły
    informacja z otwarcia ofert - 2017-09-18 10:17:06  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   306/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-07
Termin składania ofert:   2017-09-12
Skrócony opis:   Remont budynku toalet dla potrzeb muzealnej zajezdni tramwajowej „BRUS” zlokalizowanej na nieruchomości przy ul. Konstantynowskiej 115 w Łodzi, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-07 13:51:57   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2017-09-21 13:33:03  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   304/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-07
Termin składania ofert:   2017-09-20
Skrócony opis:   Nr spr. 304/2017 Dostawa i montaż ok. 1300,00 mb systemu regałów przesuwnych (mechanicznych) na szynach do trzech pomieszczeń archiwum: (1.04, 1.07, 1.09) Zarządu Lokali Miejskich na terenie nieruchomości w budynku „A” przy al. Tadeusza Kościuszki 47 w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   304-2017 Ogłoszenie - konkurs.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-07 13:35:57   szczegóły
    Odpowiedź na zapytania - 2017-09-12 12:20:37  

zobacz

    Poprawiony formularz ofertowy - 2017-09-12 12:21:46  

zobacz

    Rzut piwnicy - 2017-09-12 12:22:33  

zobacz

    Odpowiedź nr 2 na pytania - 2017-09-14 14:01:04  

zobacz

    Poprawiony projekt umowy - 2017-09-14 14:02:56  

zobacz

    Odpowiedź nr 3 na zapytania - 2017-09-15 10:34:04  

zobacz

    Odpowiedź nr 4 na zapytanie i przedłużenie terminu - 2017-09-18 10:50:40  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - 2017-09-22 11:12:16  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   84/P/2017
Data ogłoszenia:   2017-09-06
Termin składania ofert:   2017-09-11
Skrócony opis:   84/P/2017 Wykonanie remontu dachów budynków stanowiących własność osób fizycznych: Część 1 budynek użytkowy przy ul. Chłędowskiego2b w Łodzi Część 2 - budynek mieszkalny przy ul. Felsztyńskiego 35 w Łodzi,
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie 84-P-2017.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-09-06 13:27:19   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze oferty 84- P-2017 - 2017-09-14 08:15:11  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AZK do dnia 31.03.2016r.