Przetargi organizowane przez -  ZLMRodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [1]
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   616455-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-26
Termin składania ofert:   2020-12-04
Skrócony opis:   Przetarg DZP.26.1.369.2020 Na dostarczenie i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych celem obsługi wydruków korespondencji seryjnej, ksero, fax, skan wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, wdrożeniem systemu rozliczania kosztów, systemem wydruku podążającego i systemu monitoringu stanu urządzeń, wdrożeniem sytemu rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń i wdrożonych systemów dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w 2021 r.
Plik ogłoszenia:   ZOBACZ OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.365.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-26
Termin składania ofert:   2020-11-30
Skrócony opis:   Nr spr. DZP.26.1.365.2020 Konkurs ofert na: wykonanie robót rozbiórkowych budynków drugiej prawej i poprzecznej oficyny w celu usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 31 pkt. 5 Prawa Budowlanego) na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru, (działka ewidencyjna numer 103/2, obręb P-19)
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.359.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-26
Termin składania ofert:   2020-11-30
Skrócony opis:   Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet na rzecz Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   2020/S 228-561923
Data ogłoszenia:   2020-11-23
Termin składania ofert:   2020-12-04
Skrócony opis:   DZP.261.317.2020 świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich związanych z wykonywaniem opróżniania lokali wolnych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami, opróżnianiem części wspólnych, wykonywaniem przeprowadzek z lokali mieszkalnych i użytkowych do lokali wskazanych przez zamawiającego oraz uczestnictwem w eksmisjach.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.363.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-23
Termin składania ofert:   2020-11-27
Skrócony opis:   świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w 2021 r.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   612480-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-19
Termin składania ofert:   2020-11-27
Skrócony opis:   Przetarg DZP.26.1.364.2020 - Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   611388-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-18
Termin składania ofert:   2020-12-03
Skrócony opis:   DZP.261.356.2020 Roboty budowlano-instalacyjne, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz inne roboty nie wymienione w przedmiarze robót związane z przedmiotem zamówienia.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.351.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-17
Termin składania ofert:   2020-11-23
Skrócony opis:   Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji i bieżących napraw urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w siedzibach Zarządu Lokali Miejskich (część nr 1 i nr 2) i w Hali Targowej przy ul. Małej 2 w Łodzi (część nr 3) .
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   611495-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-17
Termin składania ofert:   2020-12-02
Skrócony opis:   Na roboty elektryczne, naprawy główne, bieżące konserwacje, usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych oraz inne roboty nie wymienione w przedmiarze robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach i lokalach stanowiących zasoby RON-u Południe Zarządu Lokali Miejskich.
Plik ogłoszenia:   ZOBACZ OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.352.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-16
Termin składania ofert:   2020-11-23
Skrócony opis:   Opracowanie operatu geodezyjnego powykonawczego obiektu położnego przy ul. Łęczyckiej 70b w Łodzi
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.360.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-16
Termin składania ofert:   2020-11-20
Skrócony opis:   Świadczenie usługi masowej wysyłki SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych za pomocą usługi SMSAPI lub REDLINK.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.353.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-13
Termin składania ofert:   2020-11-17
Skrócony opis:   Wykonanie – opracowanie aktualizacji inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej (inwentaryzacji), wraz z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz uzyskaniem odrębnych dla każdego lokalu zaświadczeń o ich samodzielności dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 36.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   609636-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-12
Termin składania ofert:   2020-11-30
Skrócony opis:   DZP.26.1.344.2020 Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Żeligowskiego 47 w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   609400-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-12
Termin składania ofert:   2020-11-20
Skrócony opis:   Przetarg DZP.26.1.350.2020 na świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno-porządkowego powierzchni wewnętrznej nieruchomości przy ul. Objazdowej 17 w Łodzi w 2021 r.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   2020-OJS220-540755
Data ogłoszenia:   2020-11-12
Termin składania ofert:   2020-11-24
Skrócony opis:   DZP.26.1.342.2020 Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno – porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2021 r.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.346.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-10
Termin składania ofert:   2020-11-17
Skrócony opis:   Montaż systemów alarmowych do zdalnego monitorowania w obiektach stanowiących własność Miasta Łódź, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2021 r.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   607314-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-06
Termin składania ofert:   2020-11-16
Skrócony opis:   Przetarg DZP.26.1.336.2020 Na opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 6 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   606797-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-05
Termin składania ofert:   2020-11-20
Skrócony opis:   Wykonanie prac budowlanych na terenach nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi, w podziale na 3 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.51.2020
Data ogłoszenia:   2020-11-05
Termin składania ofert:   2020-11-10
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność osób fizycznych zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 27 wraz z wykonaniem projektu technicznego
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   605858-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-11-03
Termin składania ofert:   2020-11-18
Skrócony opis:   DZP.26.1.339.2020 - Wykonanie remontu dachów w budynkach mieszkalnych nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi, w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AZK do dnia 31.03.2016r.