Aktualności
 
2019-10-18 355 mieszkań w przyszłym roku trafi do lokatorów rewitalizowanych kamienic.
 

Rewitalizacja to przede wszystkim aspekt społeczny.
 

W remontowanych budynkach oprócz mieszkań komunalnych pojawią się lokale socjalne, chronione, czy dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie realizowane inwestycje w ramach rewitalizacji przyniosą w pierwszej połowie 2020 r. 355 mieszkań dla Łodzian. W 30 planowanych do zakończenia w 2020 r. inwestycjach pojawi się również 87 lokali przeznaczonych na funkcje społeczne. Będą to mieszkania chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, lokale dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkania socjalne, domy dziennego pobytu, punkt pracy socjalnej, czy placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Celem rewitalizacji jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało. Rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne - najważniejsze jest przezwyciężenie kryzysu społecznego. Dlatego w praktycznie każdym budynku zaplanowano przestrzenie z funkcjami społecznymi, aby przeciwdziałać spotykanym obecnie w mieście społecznym problemom.

Jednymi z pierwszych budynków, które trafią w 2020 r. do mieszkańców, będą kamienice przy Kilińskiego 26, Gdańskiej 8, Narutowicza 4, czy Tuwima 46 i 52. W tych budynkach pojawią się mieszkania komunalne, lokale użytkowe, mieszkania chronione, oraz biblioteka przy Gdańskiej 8.

źródło informacji: UMŁ