ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
PRAWO >> Zarządzenia Dyrektora ZLM 2016
 ZARZĄDZENIE  NR 1/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby i adresów siedzib Rejonów Obsługi Najemców Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
Zarządzenie uchylone.


ZARZĄDZENIE NR 2/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Lokali Miejskich.ZARZĄDZENIE  NR 4/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby i adresów siedzib Rejonów Obsługi Najemców Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
Zarządzenie uchylone.ZARZĄDZENIE  NR 5/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad zamawiania ewidencjonowania (...) oraz likwidacji pieczątek służbowych w jednostce budżetowej.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE  NR 6/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania skargami w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE  NR 7/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej.
utrata mocy

ZARZĄDZENIE  NR 8/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji  trybu i zasad postępowania przy wnioskowaniu oraz wydawaniu opinii prawnych przez Wydział Radców Prawnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE  NR 9/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
utrata mocy

ZARZĄDZENIE  NR 10/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Lokali Miejskich oraz powołania Komisji ds. Naboru.
utrata mocy

ZARZĄDZENIE  NR 11/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZARZĄDZENIE  NR 12/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Instrukcji opracowywania przepisów wewnętrznych i przekazywania ich do realizacji przez komórki organizacyjne ZLM.
utrata mocy

ZARZĄDZENIE  NR 13/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 24 czerwca  2016 r. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Zarządu Lokali Miejskich.


ZARZĄDZENIE  NR 14/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 24 czerwca  2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Zarządu Lokali Miejskich.ZARZĄDZENIE  NR 15/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 27 czerwca  2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE  NR 16/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego Regulaminu Antymobbingowego w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy

ZARZĄDZENIE  NR 17/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZARZĄDZENIE  NR 18/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji umarzania wierzytelności Miasta Łodzi reprezentowanego przez Zarząd Lokali Miejskich oraz powołania Komisji ds. umorzeń.
utrata mocyZARZĄDZENIE NR 19/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych pracownikom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy celem zapoznania się pracowników ZLM z jego treścią i stosowania.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 20/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Zarządzie Lokali Miejskich w Łodzi.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 21/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy oraz sporządzania protokołu powypadkowego w ZLM.


ZARZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania oraz rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 23/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie  powołania Sekcji Ostrzegania i Alarmowania  w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 24/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 25/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Kodeksu etyki.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 26/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury okresowych ocen pracowników Zarządu Lokali Miejskich,  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.
utrata mocy

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania i wdrożenia do realizacji planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II i III stopnia na wypadek masowego zagrożenia.
utrata mocyZARZĄDZENIE NR 28/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla nieruchomości Prywatnych i Współwłasnych zarządzanych  przez Zarząd Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 29/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Radców Prawnych.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział  Organizacji i Jakości Obsługi.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 31/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zasobów Ludzkich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 32/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 5 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 33/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Windykacji.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 34/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofert na wynajem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych.
utrata mocy

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy ustalaniu zakresu i wartości robót koniecznych w lokalach użytkowych obciążających wynajmującego.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 36/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH  z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi obowiązującej w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 37/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Informatyki.
utrata mocyZARZĄDZENIE NR 38/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH  z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych.
utrata mocy

ZARZĄDZENIE NR 39/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Finansowo - Księgowy.
utrata mocyZARZĄDZENIE NR 40/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozpatrywania wniosków najemców, użytkowników dotyczących zwolnienia z obowiązku odnowienia przekazywanego lokalu, wynikającego z zapisów umowy najmu, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
zarządzenie uchylono


ZARZĄDZENIE NR 41/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Ryzykami.
zarządzenie uchylonoZARZĄDZENIE NR 42/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie analizy należności oraz ich aktualizacji poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących.


ZARZĄDZENIE NR 43/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. tj. na dzień 31.12.2016 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.


ZARZĄDZENIE NR 44/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Przychodów Czynszowych i Rozliczeń.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 45/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 22listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Planowania i Kontrolingu.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 46/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZARZĄDZENIE NR 47/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 48/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH  z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu używania do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez pracowników Zarządu Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 49/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Rzecznika Prasowego w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 50/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 51/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Administracji.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 52/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH z dnia 20grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zamówień Publicznych.
utrata mocy


ZARZĄDZENIE NR 53/2016 DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH  z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Remontów.
utrata mocyOsoba, która wytworzyła informację: Iwona Zan
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Iwona Zan
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Piotr Biernacki
Data wytworzenia informacji: 2016-04-22 06:24:05
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-17 08:39:07
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2016-04-22 06:25:38