ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
PRAWO >> Zarządzenia Dyrektora ZLM 2018
 Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 stycznia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowego telefonu komórkowego w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie terminów wypłat wynagrodzeń w 2018 r. w ZLM.Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Działalności na rok 2018 ZLM.Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 7 lutego 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Przychodów Czynszowych i Rozliczeń w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 8 lutego 2018 r.  w sprawie ustalenia instrukcji dla metodyki pracy Pełnomocnika Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych na 2018 rok.Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora ZLM z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów mediów w nieruchomościach objętych w zarządzanie (administrowanie) przez ZLM.
utrata mocyZarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora ZLM z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Kontroli Zarządczej i Zarzadzania Ryzykiem  w Zarządzie Lokali Miejskich.
Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora ZLM z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Administrowania Nieruchomościami Użytkowymi w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora ZLM z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora ZLM z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego Regulaminu antymobbingowego w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora ZLM uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury rozpatrywania wniosków najemców, użytkowników dotyczących zwolnienia z obowiązku odnowienia przekazywanego lokalu.


Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora ZLM w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zasobów Ludzkich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora ZLM z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenia Nr 14/2018 Dyrektora ZLM z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora ZLM z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Instrukcji opracowywania przepisów wewnętrznych i przekazywania ich do realizacji przez komórki organizacyjne Zarządu Lokali Miejskich.
utrata mocy

Zarządzenia Nr 16/2018 Dyrektora ZLM z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy wnioskowaniu i wydawaniu opinii prawnych przez Wydział Radców Prawnych oraz Instrukcji postępowania przy wnioskowaniu do Wydziału Radców Prawnych w Zarządzie Lokali Miejskich o wszczęcie postępowania sądowego.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora ZLM z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 32/2017 Dyrektora ZLM w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w ZLM oraz powołania Komisji ds. Naboru.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora ZLM z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2017 Dyrektora ZLM w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt w ZLM.
utrata mocyZarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora ZLM z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2017 Dyrektora ZLM w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w ZLM.Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora ZLM z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora ZLM w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Działalności na rok 2018 ZLM.


Zarządzenie Nr 21/2018 Dyrektora ZLM z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora ZLM z dnia 12.10.2016r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w ZLM.


Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora ZLM z dnia 16 lipca 2018 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu ofert i trybu pozakonkursowego wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora ZLM z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2017 Dyrektora ZLM w sprawie powołania w ZLM Komisji Likwidacyjnej i ustalenia Regulaminu jej działania.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora ZLM z dnia 8 sierpnia 2018 r.  w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w ZLM.
utrata mocyZarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora ZLM z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2016  Dyrektora ZLM w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w ZLM.Zarządzenie Nr 26/2018 Dyrektora ZLM z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora ZLM w sprawie ustalenia Regulaminu pracy ZLM.Zarządzenie Nr 27/2018 Dyrektora ZLM z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie wprowadzenia wzorów umów najmu lokali użytkowych i garaży.


Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora ZLM z dnia 16.10. 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2017 Dyrektora ZLM w sprawie określenia jednolitych kryteriów wyboru najemcy pomieszczenia gospodarczego oraz ramowego wzoru umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.


Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora ZLM z dnia 22 października 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018r. tj. na dzień 31.12.2018r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.


Zarządzenie Nr 30/2018 Dyrektora ZLM z dnia 22 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 25/2016  Dyrektora ZLM w sprawie ustalenia Kodeksu etyki.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 31/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 30 listopada 2018 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 32/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 grudnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Radców Prawnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 33/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 34/2018 Dyrektora ZLM z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych osobowych w ZLM.


Zarządzenie Nr 35/2018 Dyrektora ZLM z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji umarzania wierzytelności Miasta Łodzi reprezentowanego przez Zarząd Lokali Miejskich oraz powołania Komisji ds. umorzeń.Zarządzenie Nr 36/2018 Dyrektora ZLM z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu międzywydziałowego ds. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora ZLM z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania w ZLM Komisji Likwidacyjnej i ustalenia Regulaminu jej działania.


Zarządzenie Nr 38/2018 Dyrektora ZLM z dnia 31 grudnia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ZLM.


Zarządzenie Nr 39/2018 Dyrektora ZLM z dnia 31 grudnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Prywatyzacji w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 40/2018 Dyrektora ZLM z dnia 31 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia instrukcji dla metodyki pracy Pełnomocnika Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych na 2019 rok.


Zarządzenie Nr 41/2018 Dyrektora ZLM z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Ryzykami w ZLM.


Zarządzenie Nr 42/2018 Dyrektora ZLM z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Instrukcji opracowywania przepisów wewnętrznych i przekazywania ich do realizacji przez komórki organizacyjne ZLM.
utrata mocy


Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Zan
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Iwona Zan
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Piotr Biernacki
Data wytworzenia informacji: 2018-01-22 06:30:19
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-16 14:57:14
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2018-01-22 06:31:01