ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
PRAWO >> Zarządzenia Dyrektora ZLM 2019
 


Zarządzenie Nr  1/2019 Dyrektora ZLM z dnia  9 stycznia  2019 r.  w sprawie  wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów mediów w nieruchomościach objętych w zarządzanie (administrowanie) przez ZLM.Zarządzenie Nr  2/2019 Dyrektora ZLM z dnia  9 stycznia  2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez samodzielne stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych.
utrata mocy


Zarządzenie Nr  3/2019 Dyrektora ZLM z dnia  9 stycznia  2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr  4/2019 Dyrektora ZLM z dnia  9 stycznia  2019 r.  w sprawie  wprowadzenia instrukcji przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz interpelacji w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr  5/2019 Dyrektora ZLM z dnia  9 stycznia  2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział ds. Kadr.
utrata mocyZarządzenie Nr  6/2019 Dyrektora ZLM z dnia  9 stycznia  2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. Roszczeń Odszkodowawczych.
utrata mocyZarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora ZLM z dnia 21 stycznia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy wnioskowaniu i wydawaniu opinii prawnych przez Wydział Radców Prawnych w ZLM oraz Instrukcji postępowania przy wnioskowaniu do Wydziału Radców Prawnych w ZLM o wszczęcie postępowania sądowego.Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora ZLM z dnia 21 stycznia 2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Użytkowych.
utrata mocy


Zarządzenie Nr  9/2019 Dyrektora ZLM z dnia  22 stycznia  2019 r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy ustalaniu zakresu i wartości robót koniecznych w lokalach użytkowych obciążających wynajmującego.


Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora ZLM z dnia  25 stycznia  2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Mieszkalnych.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora ZLM z dnia  28 stycznia  2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zamówień Publicznych.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora ZLM z dnia  28 stycznia  2019 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofert i trybu pozakonkursowego wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora ZLM z dnia  30 stycznia  2019 r.  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Działalności ZLM na rok 2019.Zarządzenie Nr 14/2019 Dyrektora ZLM z dnia  31 stycznia  2019 r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Windykacji w ZLM.
utrata mocyZarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.
utrata mocyZarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Planowania i Kontrolingu w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora ZLM z dnia  20 lutego  2019 r.  zmieniające zarządzenie nr 34/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej w ZLM.


Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora ZLM z dnia  12 marca  2019 r.  w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ZLM.


Zarządzenie Nr 19/2019 Dyrektora ZLM z dnia  12 marca  2019 r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w ZLM.


Zarządzenie Nr 20/2019 Dyrektora ZLM z dnia  12 marca  2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Informatyki.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 21/2019 Dyrektora ZLM z dnia  26 marca  2019 r.  w sprawie  zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych pracownikom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy.


Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora ZLM z dnia  26 marca  2019 r.  w sprawie ustalenia Kodeksu etyki.


Zarządzenie Nr 23/2019 Dyrektora ZLM z dnia  28 marca 2019 r.  w sprawie ustalenia zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczątek w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 24/2019 Dyrektora ZLM z dnia 28 marca 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu używania do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez pracowników ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora ZLM z dnia  29 marca  2019 r.  w sprawie uchylenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Rzecznika Prasowego w ZLM.Zarządzenie Nr 26/2019 Dyrektora ZLM z dnia  29 marca  2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Przychodów Czynszowych i Rozliczeń w ZLM.
utrata mocy

Zarządzenie Nr 27/2019 Dyrektora ZLM z dnia  10 kwietnia  2019 r.  w sprawie wprowadzenia wewnętrznego Regulaminu antymobbingowego w ZLM.


Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora ZLM z dnia  10 kwietnia  2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 29/2019 Dyrektora ZLM z dnia  10 kwietnia  2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Koordynacji Działań RON.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 30/2019 Dyrektora ZLM z dnia  18 kwietnia  2019 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ZLM.


Zarządzenie Nr 31/2019 Dyrektora ZLM z dnia  23 kwietnia  2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzorów umów najmu lokali mieszkalnych.


Zarządzenie Nr 32/2019 Dyrektora ZLM z dnia  26 kwietnia 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK).


Zarządzenie Nr 33/2019 Dyrektora ZLM z dnia  9 maja  2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora ZLM z dnia  9 maja  2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Finansowo-Księgowy w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 35/2019 Dyrektora ZLM z dnia  14 maja  2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Wsparcia RON w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 36/2019 Dyrektora ZLM z dnia  16 maja  2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji wewnętrznej na wolne stanowiska pracy w ZLM.Zarządzenie Nr 37/2019 Dyrektora ZLM z dnia  17 maja  2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Rejony Obsługi Najemców w ZLM.Zarządzenie Nr 38/2019 Dyrektora ZLM z dnia  20 maja  2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Remontów w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 39/2019 Dyrektora ZLM z dnia  20 maja  2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział ds. Skarg w ZLM.
utrata mocyZarządzenie Nr 40/2019 Dyrektora ZLM z dnia  21 maja  2019 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.Zarządzenie Nr 41/2019 Dyrektora ZLM z dnia  10 czerwca  2019 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w ZLM.
Zarządzenie zmieniające - 45/2020


Zarządzenie Nr 42/2019 Dyrektora ZLM z dnia  11 czerwca  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w ZLM
Zarządzenie Nr 43/2019 Dyrektora ZLM z dnia  11 czerwca  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy ZLM.


Zarządzenie Nr 44/2019 Dyrektora ZLM z dnia  17 czerwca  2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ZLM.
utrata mocyZarządzenie Nr 45/2019 Dyrektora ZLM z dnia  17 czerwca  2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej i zespołu zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ZLM.
utrata mocyZarządzenie Nr 46/2019 Dyrektora ZLM z dnia  18 czerwca  2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Praw do Nieruchomości w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 47/2019 Dyrektora ZLM z dnia  4 lipca  2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Zarządzie Lokali Miejskich Regulaminu działania Zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II i III stopnia na wypadek masowego zagrożenia.Zarządzenie Nr 48/2019 Dyrektora ZLM z dnia  16 lipca  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofert i trybu pozakonkursowego wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.Zarządzenie Nr 49/2019 Dyrektora ZLM z dnia  16 lipca  2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego oraz zasad zapewnienia doraźnego zakwaterowania osobom poszkodowanym.Zarządzenie Nr 50/2019 Dyrektora ZLM z dnia  16 lipca  2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Lokali Miejskich oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Zarządzenie Nr  51/2019 Dyrektora ZLM z dnia  20 sierpnia  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w ZLM.Zarządzenie Nr 52/2019 Dyrektora ZLM z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 53/2019 Dyrektora ZLM z dnia  29 sierpnia  2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania oraz rejestracji pełnomocnictw i upoważnień w ZLM.Zarządzenie Nr  54/2019 Dyrektora ZLM z dnia  30 sierpnia  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 55/2019 Dyrektora ZLM z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
Zarządzenie zmieniające - 36/2020Zarządzenie Nr 56/2019 Dyrektora ZLM z dnia 1 października  2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowego telefonu komórkowego w ZLM.
utrata mocyZarządzenie Nr 57/2019 Dyrektora ZLM z dnia 15 października  2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ZLM.
utrata mocy

Zarządzenie Nr 58/2019 Dyrektora ZLM z dnia  28 października  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w ZLM.


Zarządzenie Nr 59/2019 Dyrektora ZLM z dnia 31 października  2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 r. tj. na dzień 31.12.2019 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.Zarządzenie Nr 60/2019 Dyrektora ZLM z dnia 21 listopada  2019 r. w sprawie powołania w Zarządzie Lokali Miejskich Komisji antymobbingowej.Zarządzenie Nr 61/2019 Dyrektora ZLM z dnia 29 listopada  2019 r. w sprawie powołania w ZLM zespołu międzywydziałowego w celu opracowania standardów w zakresie remontów lokali mieszkalnych.Zarządzenie Nr 62/2019 Dyrektora ZLM z dnia 3 grudnia  2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury opracowywania dokumentacji przy sprzedaży lokali w trybie przetargowym i bezprzetargowym.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 63/2019 Dyrektora ZLM z dnia  3 grudnia  2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 64/2019 Dyrektora ZLM z dnia 18 grudnia  2019 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020r. w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 65/2019 Dyrektora ZLM z dnia 31 grudnia  2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 66/2019 Dyrektora ZLM z dnia 31 grudnia  2019 r. w sprawie ustalenia instrukcji dla metodyki pracy Pełnomocnika Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych na 2020r.

Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Zan
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Iwona Zan
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Piotr Biernacki
Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 12:20:45
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-25 12:32:55
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2019-01-10 12:27:16