ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
PRAWO >> Zarządzenia Dyrektora ZLM 2020
 
Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora ZLM z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora ZLM z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Działalności na rok 2020 Zarządu Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora ZLM z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów i standardów, którymi należy się kierować przy określaniu zakresu prac remontowych do wykonywania w lokalach mieszkalnych przeprowadzanych w gminnym zasobie nieruchomości objętym w administrowanie przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora ZLM z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przejmowania lokali mieszkalnych opuszczonych przez ich użytkowników oraz po zgonie najemców/użytkowników w nieruchomościach pozostających w zasobie objętym w zarządzanie  (administrowanie) przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora ZLM z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie powołania zespołu międzywydziałowego do typowania lokali przeznaczonych do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy, bez prawa regresu do wynajmującego oraz ustalenia regulaminu konkursu ofert na wynajem tych lokali.
utrata mocyZarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora ZLM z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora ZLM z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora ZLM z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Zarządzie Lokali Miejskich pracy zdalnej w celu przeciwdziałania  COVID-19.
utrata mocyZarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora ZLM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr  10/2020 Dyrektora ZLM z dnia  23 kwietnia  2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu międzywydziałowego ds. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora ZLM z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Działalności Zarządu Lokali Miejskich na rok 2020.Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora ZLM z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofert i trybu pozakonkursowego wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Nadzoru.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjno - Administracyjny.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu międzywydziałowego ds. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, który nie został rozdysponowany.Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Radców Prawnych.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wykwaterowań z nieruchomości przy ul. Ogrodowej 26 i Ogrodowej 28 w Łodzi.
Zarządzenie zmieniające - 37/2020


Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zamówień Publicznych.
utrata mocyZarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Planowania, Kontrolingu i Odszkodowań w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Windykacji w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Informatyki w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomości w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Obsługi w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Eksploatacji Zasobu w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczątek w Zarządzie Lokali Miejskich.
Zarządzenie zmieniające - 39/2020


Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział ds. Kadr w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 31/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Przychodów Czynszowych i Rozliczeń.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia liczby i adresów siedzib Rejonów Obsługi Najemców Zarządu Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 października 2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 36/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 października 2020 r., zmieniające zarządzenie w wprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wykwaterowań z nieruchomości przy ul. Ogrodowej 26 i Ogrodowej 28 w Łodzi.Zarządzenie Nr 38/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich oraz Regulaminu bezprzetargowego wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.
utrata mocy

Zarządzenie Nr 39/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 6 listopada 2020 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczątek w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora ZLM z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Eksploatacji Zasobu w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 41/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofert i trybu pozakonkursowego wynajmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomości w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 43/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 44/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Sekcji Ostrzegania i Alarmowania w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 45/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 1 grudnia 2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 46/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 2 grudnia 2020 r., w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r. w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 47/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 48 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział ds. Konserwacji i Awarii w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 49 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów mediów w nieruchomościach objętych w zarządzanie (administrowanie) przez Zarząd Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 50/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia instrukcji dla metodyki pracy Pełnomocnika Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych na 2021 rok.


Zarządzenie Nr 51/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r. tj. na dzień 31.12.2020 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.Zarządzenie Nr 52/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Zarządu Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 35/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Zarządu Lokali Miejskich.
utrata mocy


 

Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Zan
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Iwona Zan
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Piotr Biernacki
Data wytworzenia informacji: 2020-01-28 13:51:15
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-25 11:01:50
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2020-01-28 13:53:42