ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
PRAWO >> Zarządzenia Dyrektora ZLM 2021
 
Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Działalności Zarządu Lokali Miejskich na rok 2021.Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie opracowania i wdrożenia do realizacji planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II i III stopnia na wypadek masowego zagrożenia.Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z obsługi transportowej w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury opracowywania dokumentacji przy sprzedaży lokali w trybie przetargowym i bezprzetargowym.


Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich oraz Regulaminu bezprzetargowego wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.
utrata mocy

Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 11 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania w Zarządzie Lokali Miejskich Komisji Likwidacyjnej i określenia zakresu jej działania.Zarządzenie Nr 12 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 13 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 14 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych w nieruchomościach niezamieszkałych, zarządzanych (administrowanych) przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 15 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami wielolokalowymi, w skład których wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe, zarządzanych (administrowanych) przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania opisującej proces tworzenia aktów prawa wewnętrznego.Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.
Zarządzenie zmieniające 30/2021


Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Utrzymania Technicznego Obiektów w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia: Procedury powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich, Regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich, Procedury powołania Komisji do rozpatrywania ofert i wniosków na wynajem lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich, Regulaminu bezprzetargowego wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury udostępniania danych jednostkowych z ogólnopolskiego rejestru PESEL.


Zarządzenie Nr 23/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Remontów Budynków i Lokali w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 24/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 25 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 26 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 27/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 28/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Finansowo Księgowy w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów organizacyjnych Targowisk Miejskich.


Zarządzenie Nr 30/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 31/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie nr 32/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 r. w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 33/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania opisującej proces przejęcia lokalu oraz ustalenia ścieżki obrotu wolnym lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi bądź pomieszczeniem tymczasowym.Zarządzenie Nr 34/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli wewnętrznej.Zarządzenie Nr 35 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia pomocy prawnej w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 37/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2021 r. tj. na dzień 31.12.2021 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.Zarządzenie Nr 38/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Nadzoru w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 39/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 41/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Obsługi w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


Zarządzenie Nr 44/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 45/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Prawny w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 46/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Informatyki w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 47/2021 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Utrzymania Technicznego Obiektów w Zarządzie Lokali Miejskich. 

Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Król
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Ewa Król
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Przemysław Szymański
Data wytworzenia informacji: 2021-01-29 11:50:50
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-25 14:22:21
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2021-01-29 11:55:51