ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
LOKALE DO WYNAJĘCIA >> Garaże tryb bezprzetargowy
 

WYKAZ GARAŻY PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM


1. Przydział (na podstawie § 3.1 Zarządzenia Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r., w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu) może nastąpić po złożeniu wniosku w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich - al. Kościuszki 47 - parter.

2. O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcy dokonuje Wydział Lokali Użytkowych ZLM z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.

3. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.

4. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków .

UWAGA:
Podane w wykazie stawki czynszu są stawkami netto i nie obejmują podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.
Przyszły najemca jest zobowiązany do zgłoszenia się do organu podatkowego w celu opłacenia podatku od nieruchomości.
Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

 

Wykaz garaży do wynajęcia z dnia 31.03.2022r.
wykazy archiwalne

Wykaz garaży do wynajęcia z dnia 04.02.2022r.

Wykaz garaży do wynajęcia z dnia 15.10.2021r.

Wykaz garaży do wynajęcia z dnia 26.08.2021r.

 

Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Adamowicz
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Krzysztof Adamowicz
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Przemysław Szymański
Data wytworzenia informacji: 2021-05-28 08:24:11
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-18 15:54:11
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2021-05-28 08:25:01