ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
PRAWO >> Zarządzenia Dyrektora ZLM 2022
 
Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział ds. Konserwacji i Awarii w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Zarządu Lokali z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomości w Zarządzie Lokali Miejskich.
Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Zarządu Lokali z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Remontów Budynków i Lokali w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Planowania, Analiz i Odszkodowań w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Zarządzie Lokali Miejskich obostrzeń  w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19.
utrata mocyZarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie Procedury określającej zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Zarządu Lokali Miejskich.
Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Przychodów Czynszowych i Rozliczeń w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego w Zarządzie Lokali Miejskich.
Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Eksploatacji Zasobu w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 07 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia Procedury dla metodyki pracy Pełnomocnika Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych na 2022 rok.Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Działalności Zarządu Lokali Miejskich na rok 2022.Zarządzenie Nr 15/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział ds. Kadr w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i udostępniania informacji publicznej w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Męża Zaufania i Komitetu Etyki w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 18/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami wielolokalowymi, w skład których wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe, zarządzanych (administrowanych) przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 lutego 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wykwaterowań z nieruchomości przy ul. Ogrodowej 26 i Ogrodowej 28 w Łodzi.Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 lutego 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 22/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 lutego 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej i zespołu zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zamówień Publicznych w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Zarządzie Lokali Miejskich Komisji Likwidacyjnej i określenia zakresu jej działania.Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 16 marca 2022 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznego Regulaminu antymobbingowego w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 27/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania w Zarządzie Lokali Miejskich Komisji antymobbingowej Nr 1/2022.Zarządzenie Nr 28/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia liczby etatów w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 29/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 marca 2022 r. sprawie ustalenia liczby i adresów siedzib Rejonów Obsługi Najemców w Zarządzie Lokali Miejskich oraz ustalenia podziału powierzonego w zarządzanie (administrowanie) terenu na rewiry.Zarządzenie Nr 30/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania opisującej zasady przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Zarządu Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 31/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 marca 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Zarządzie Lokali Miejskich obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19.Zarządzenie Nr 32/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 33/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 25 kwietnia 2022 r. w  sprawie wprowadzenia Procedury kontroli zarządczej w Zarządzie Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 34/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofert i trybu pozakonkursowego wynajmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.Zarządzenie Nr 35/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.Zarządzenie Nr 36/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury powołania Komisji do rozpatrywania ofert i wniosków na wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Regulaminu bezprzetargowego wynajmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.Zarządzenie Nr 37/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.Zarządzenie Nr 38/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury powołania Komisji do rozpatrywania ofert i wniosków na wynajem lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Regulaminu bezprzetargowego wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.Zarządzenie Nr 39/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wykonywania czynności rozliczania nieruchomości pozostających w administrowaniu Zarządu Lokali Miejskich, stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób trzecich.Zarządzenie Nr 40/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z obsługi transportowej w Zarządzie Lokali Miejskich.

 

Zarządzenie Nr 41/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania opisującej zasady przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Zarządu Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 42/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów i standardów, którymi należy się kierować przy określaniu zakresu prac remontowych do wykonywania w gminnych lokalach mieszkalnych objętych w administrowanie przez Zarząd Lokali Miejskich.Zarządzenie Nr 43/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej w Zarządzie Lokali Miejskich. 

Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Banasiak
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Dorota Banasiak
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Przemysław Szymański
Data wytworzenia informacji: 2022-01-04 16:34:40
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-13 08:49:46
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2022-01-04 16:38:51