ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
LOKALE DO WYNAJĘCIA >> Garaże tryb bezprzetargowy
 
WYKAZ GARAŻY PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM


1. Przydział (na podstawie §3.1 Zarządzenia Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r., w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu) może nastąpić po złożeniu wniosku w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich ? al. Kościuszki 47 ? parter.
2. O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcy dokonuje Wydział Lokali Użytkowych ZLM z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.
3. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objętewzajemnymi rozliczeniami pomiędzynowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzieanalizowana i podawana w charakterystyce lokalu.
4. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże sięz koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków .

 

UWAGA:

Podane w wykazie stawki czynszu są stawkami netto i nie obejmują podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Przyszły najemca jest zobowiązany do zgłoszenia się do organu podatkowego w celu opłacenia podatku od nieruchomości.

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

 


Wykaz garaży z dnia 27.05.2022r.

 

 


Wykazy archiwalne


Wykaz garaży z dnia 18.05.2022r. 

Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Adamowicz
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Krzysztof Adamowicz
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Dorota Dratkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-18 15:54:05
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-27 08:45:48
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2022-05-18 15:56:26