Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Nowe lokalizacje RON

informacje

Nowe lokalizacje RON

Uwaga nowe lokalizacje

Rejonów Obsługi Najemców

Zarządu Lokali Miejskich

Szanowni Państwo,

od dnia 1 października 2020 roku, bezpośrednia obsługa Mieszkańców oraz Najemców lokali użytkowych będzie prowadzona przez pięć nowych Rejonów Obsługi Najemców.
.

Począwszy od dnia 1 października uruchomiono działanie nowych siedzib RON:

RON „Centrum”, ul. Piotrkowska 238, tel. (42) 636 82 92

obsługuje teren dotychczasowych RON 11, RON 12, RON 13

RON „Północ”, ul. Limanowskiego 194/196, tel. (42) 652 96 70

obsługuje teren dotychczasowych RON 1, RON 2, RON 3

RON „Południe”, ul. Paderewskiego 47, tel. (42) 684 81 80

obsługuje teren dotychczasowych RON 5, RON 6, RON 7

RON „Wschód”, ul. Sobolowa 1, tel. (42) 628 71 50, (42) 628 71 40

obsługuje teren dotychczasowych RON 4, RON 14, RON 15

RON „Zachód”, ul. Wapienna 15, tel. (42) 253 70 00

obsługuje teren dotychczasowych RON 8, RON 9, RON 10

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583 i 1754) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 31 października 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 oraz Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

Skip to content