Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Pomoc Społeczna

Pomoc finansowa

Pomoc Społeczna

KORZYSTANIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi opiera się o realizację działań w terenie przez Wydziały Pracy Środowiskowej:

I Wydział Pracy Środowiskowej

z siedzibą przy ul. Tybury 16

– obejmuje dotychczasowy rejon Bałut i część Polesia

II Wydział Pracy Środowiskowej

z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 30

– obejmuje Widzew i Śródmieście

III Wydział Pracy Środowiskowej

z siedzibą przy ul. Będzińskiej 5

– obejmuje Górną i część Polesia

W niezmienionych miejscach pozostaną punkty pracy socjalnej:

I Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Tybury 16, tel. 42 640-70-07:

PPS Łódź, ul. Limanowskiego 194/196 (tel. 42 640-71-61, 42 640-70-24)

PPS Łódź, ul. Tokarzewskiego 53 (tel. 42 654-28-70, 42 656-35-07)

PPS Łódź, ul. Marysińska 36 (tel. 42 640-63-07, 42 640-63-37, 42 640-60-29, 42 640-62-05)

PPS Łódź, ul. Motylowa 4 (tel. 42 659-25-00)

PPS Łódź, ul. Rybna 18 (tel. 42 640-63-07)

PPS Łódź, ul. Perla 2 (tel. 42 633-50-60)

PPS Łódź, ul. Sprinterów 11 (tel. 42 688-98-78)

PPS Łódź, ul. Kasprzaka 27 (tel. 42 640-71-76)

PPS Łódź, ul. Karolewska 70/76 (tel.42 686-66-56)

PPS Łódź, ul. Garnizonowa 38 (tel. 42 611-19-47)

– punkt przeniesiony na PPS Łódź, ul. Perla 2 (tel. 42 633-50-60)

II Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Gen. St. Grota Roweckiego 30, tel. 42 677-15-50

PPS Łódź, ul. Elsnera 12 (tel.42 677-15-58)

PPS Łódź, ul. Zbocze 2a (tel.42 679-29-26)

PPS Łódź, al. Piłsudskiego 67 (tel. 42 674 48 45)

PPS Łódź, ul. Tramwajowa 21 (tel.42 678-17-59, 42 678-17-79)

PPS Łódź, ul. 10-go Lutego 7/9 (tel.42 630-15-59)

PPS Łódź, ul. Piotrkowska 61 (tel.42 630-12-51, 42 630-12-52)

III Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Będzińska 5, tel. 42 684-44-81

PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33 (tel. 42 647 02 22)

PPS Łódź, ul. Senatorska 4 (tel. 42 683 37 55)

PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47 ( tel. 42 682 04 72)

PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47 (dawniej na Będzińskiej) (tel. 42 683 48 58 42 683 48 59, 42 683 48 60, 42 683 48 61, 42 683 48 62, 42 683 48 63)

PPS Łódź, ul. Rzgowska 170 (tel.42 645 93 70)

PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 VI piętro (tel. 42 637 03 81, 42 – 637 07 20)

– punkt przeniesiony na ul. KILIŃSKIEGO 102/102a

PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 IV piętro (tel. 42 – 637 77 43)

– punkt przeniesiony na ul. KILIŃSKIEGO 102/102a.

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 17 grudnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

UWAGA
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych najemców.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych Zarząd Lokali Miejskich poinformuje Państwa odrębnym pismem.

Skip to content