Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Zamiany lokali

Pomoc finansowa

Zamiany lokali

ZAMIANA LOKALU Z KONTRAHENTEM, KTÓRY UREGULUJE POWSTAŁĄ NALEŻNOŚĆ CZYNSZOWĄ

Przeprowadzenie dobrowolnej zamiany wzajemnej pozwoli osobom zadłużonym na:

1. pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (dług nie jest umarzany nawet w momencie wykonania eksmisji i może być dochodzony przez wynajmującego w drodze postępowania komorniczego);

2. uzyskanie mieszkania z umową na czas nieoznaczony, a nie lokalu socjalnego;
3. uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;

4. dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy;

5. możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;

6. możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania.

Zgłoszenie lokalu do zamiany wzajemnej następuje poprzez wypełnienie druku oferty, który można pobrać na stronie internetowej www.zamianymieszkan.lodz.pl lub w Wydziale Lokali Mieszkalnych Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi, Al. Kościuszki 47.

Złożona oferta ważna jest przez jeden rok od daty jej wpływu.

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262 i 1583) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 30 września 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM tj. przy al. T. Kościuszki 47 oraz Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

Skip to content