Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Kontakt

kontakt

Zarząd Lokali Miejskich

Siedziba :

Al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

Infolinia ZLM:

(42) 628 70 00

Fax: (42) 633 96 07

email:

zlm@zlm.lodz.pl

Adres  ePUAP:

/zlm/SkrytkaESP

Godziny pracy ZLM:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 16:00, wtorek od 9:00 do 17:00

Dyrektor oraz zastępcy dyrektora ZLM przyjmują Interesantów w każdy wtorek w godzinach
9.00-12.00 oraz 14.00-17:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w sekretariacie ZLM
Dyrektorzy ZLM

Wydziały Zarządu Lokali Miejskich

Wydział Lokali Mieszkalnych (GLM)

Łódź, Al. Kościuszki 47

tel. (42) 628 71 13
tel. (42) 628 71 14
tel. (42) 628 71 15
tel. (42) 628 71 16

tel. (42) 628 71 17
tel. (42) 628 71 18
tel. (42) 628 71 19
tel. (42) 628 71 20

Wydział Lokali Użytkowych (GLU)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 84
tel. (42) 628 70 85
tel. (42) 628 70 86

Wydział Windykacji (FWI)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 36

Wydział Zamówień Publicznych (DZP)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 71 03

Wydział Remontów Budynków i Lokali (UBL)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 64

Wydział Utrzymania Technicznego Obiektów (UTO)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 66

Wydział ds. Konserwacji i Awarii (UKA)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 17

Wydział Finansowo-Księgowy (FFK)

Łódź, Piotrkowska 86
tel. (42) 208 29 12

Wydział Przychodów Czynszowych i Rozliczeń (FPC)

Łódź, Piotrkowska 86
tel. (42) 208 22 36

Wydział Planowania, Analiz i Odszkodowań (FAO)

Łódź, Piotrkowska 86
tel. (42) 208 29 29

Wydział Informacji i Ochrony Danych Osobowych (DOD)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 49

Wydział Nadzoru (NWN)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 27

Wydział Kontroli i Skarg (NKS)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 40

Wydział ds. Kadr (DDK)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 93

Wydział Prawny (DWP)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 71 02

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (NOA)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 30

Wydział Nieruchomości (DNR)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 62

Wydział Nadzoru Właścicielskiego (ENW)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 73
tel. (42) 628 70 74
tel. (42) 628 70 75
tel. (42) 628 70 76

Wydział Eksploatacji Zasobu (EEZ)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 78

Wydział Informatyki (DIT)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 33

Wydział Obsługi (NOB)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 00

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – (DBH)

Łódź, Al. Kościuszki 47
tel. (42) 628 70 61

Inspektor Ochrony Danych

Zarządu Lokali Miejskich
Przemysław Szymański
tel. 42 628 70 34
e-mail: iod@zlm.lodz.pl

Uwaga nowe lokalizacje

Rejonów Obsługi Najemców

Szanowni Państwo,
od dnia 1 października 2020 roku, bezpośrednia obsługa Mieszkańców oraz Najemców lokali użytkowych prowadzona jest przez pięć nowych Rejonów Obsługi Najemców.

RON „Centrum”

ul. Piotrkowska 238

tel. (42) 636 82 92
roncentrum@zlm.lodz.pl

RON „Północ”

ul. Limanowskiego 194/196

tel. (42) 656 12 45
tel. (42) 652 96 70
ronpolnoc@zlm.lodz.pl

RON „Południe”

ul. Paderewskiego 47

tel. (42) 684 81 80
tel. (42) 684 73 93
ronpoludnie@zlm.lodz.pl

RON „Wschód”

ul. Sobolowa 1

tel. (42) 628 71 50
tel. (42) 628 71 40
ronwschod@zlm.lodz.pl

RON „Zachód”

ul. Wapienna 15

tel. (42) 253 70 00
ronzachod@zlm.lodz.pl

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 17 grudnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

UWAGA
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych najemców.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych Zarząd Lokali Miejskich poinformuje Państwa odrębnym pismem.

Skip to content