Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Kreatywny biznes przy Włókienniczej. Jakich najemców poszukuje miasto?

Kreatywny biznes przy Włókienniczej. Jakich najemców poszukuje miasto?

„Domówka na Włókienniczej” pokazała, że jest duże zainteresowanie wynajmem lokali użytkowych w zrewitalizowanych kamienicach i najbliższej okolicy. Na chętnych czeka 60 pomieszczeń przeznaczonych na różnorodną działalność.

Blisko 50 osób wzięło udział w piątkowej „Domówce na Włókienniczej”, czyli pierwszym spotkaniu informacyjnym nt. wynajmu lokali użytkowych w okolicznych rewitalizowanych kamienicach.

Przedstawiciele magistratu nakreślili wstępny projekt postępowania mającego wyłonić przyszłych najemców 60 lokali, jakie będą oferowane do prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Włókienniczej i w jej najbliższym sąsiedztwie. Rozważany jest dwuetapowy konkurs, w którym oferty najmu najpierw zostaną ocenione pod względem rodzaju proponowanej w nich działalności i innych kryteriów preferencyjnych, które zostaną publicznie ogłoszone już wkrótce. O tym, kto wynajmie poszczególne lokale, zadecyduje finalnie licytacja stawek czynszu.

Kto wynajmie lokale przy Włókienniczej?

– Chcemy tu mieć ciekawych ludzi i ciekawą ofertę, która będzie wabić klientów – powiedział Piotr Kurzawa, menedżer ul. Piotrkowskiej. Zapowiedział też, że szczegóły konkursu zostaną ustalone w toku kolejnych planowanych spotkań z przedsiębiorcami, które będą odbywać się w formule „otwartych drzwi” w lokalach przeznaczonych pod wynajem.

Pytania padające z sali świadczyły, że zainteresowanie nimi jest konkretne. Przybyli przedsiębiorcy pytali o metraże, wyposażenie, warunki najmu, preferowane działalności oraz wiele innych szczegółów. Kolejne takie spotkanie przewidziane jest na początku grudnia.

Projekt pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

źródło informacji: UMŁ

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 17 grudnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

UWAGA
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych najemców.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych Zarząd Lokali Miejskich poinformuje Państwa odrębnym pismem.

Skip to content