Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Lokale mieszkalne

nasza oferta

Lokale mieszkalne

OFERTA WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO KIEROWANA DO ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU ŁÓDZKICH WYŻSZYCH UCZELNI, REKOMENDOWANYCH PRZEZ REKTORÓW UCZELNI LUB OSOBY PRZEZ REKTORÓW UPOWAŻNIONE

W dniach: od 14 stycznia 2020 roku do 7 lutego 2020 roku
Zarząd Lokali Miejskich przyjmować będzie wnioski o oddanie w najem lub zamianę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, usytuowanych w budynkach wyremontowanych w ramach programu „Miasto Kamienic”.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • studenci ostatniego roku szkół wyższych w Łodzi, oraz absolwenci szkół wyższych w Łodzi rekomendowani przez rektora uczelni, lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie złożenia wniosku nie ukończyli 30 roku życia;
  • studenci i absolwenci łódzkich szkół wyższych, którzy chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal mieszkalny wynajmowany na czas trwania stosunku pracy na inny lokal, którego najem jest związany ze stosunkiem pracy

którzy zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi.

Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego lub zamianę lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Miasto Kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy wymaga pisemnej opinii rektora uczelni lub osoby przez niego upoważnionej.

Druk wniosku można pobrać po kliknięciu linku.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kancelarii Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47 lub przesłać drogą pocztową na adres al. Kościuszki 47, 90-440 Łódź (liczy się data stempla pocztowego).

Wnioski niekompletne (bez wszystkich załączników) nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udzielają:
p. Weronika Małolepsza, tel: 42 628-70-21
p. Małgorzata Sidwa-Nowak, tel: 42 628-71-17

Pobierz wniosek >>>
Pobierz ogłoszenie >>>
Pobierz aktualizację ogłoszenia >>>

LISTA OSÓB WYŁONIONYCH W KONKURSIE

Wykaz lokali:
1. Legionów 31 m. 18
2. Stefana Jaracza 32 m. 5
3. Stefana Jaracza 32 m. 10
4. Stefana Jaracza 32 m. 19
5. Juliana Tuwima 16 m. 24
6. Stanisława Więckowskiego 4 m. 29
7. Sterlinga 9 m. 11

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content