Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

O nas

o nas

Informacje ogólne

Zarząd Lokali Miejskich jest jednostką budżetową Gminy.

Przedmiotem działania jest gospodarowanie powierzonym zasobem komunalnym Miasta Łodzi i Skarbu Państwa, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe.

Zarząd Lokali Miejskich powstał na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXIII/561/16 z dnia 20 stycznia 2016 i objął w administrowanie cały zasób lokalowy objęty granicami administracyjnymi Miasta Łodzi.

Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę pracowniczą.

Pracownicy posiadają wszelkie kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane do wykonywania obsługi

nieruchomości, w tym licencje zarządcy nieruchomości nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz uprawnienia budowlane.

Adres:

Al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

Infolinia:

(42) 628 70 00

Fax:

(42) 633 96 07

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZLM na platformie ePUAP:

/zlm/SkrytkaESP

E-mail:

zlm@zlm.lodz.pl

NIP: 7252122232
Regon: 363752546

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 17 grudnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

UWAGA
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych najemców.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych Zarząd Lokali Miejskich poinformuje Państwa odrębnym pismem.

Skip to content