Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

O nas

o nas

Praca w ZLM

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA.

Jeśli jesteś ambitny, pracowity i nie lękasz się trudnej pracy, a stawiasz na zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego

w obszarze związanym z gospodarowaniem zasobem komunalnym Miasta Łodzi i Skarbu Państwa obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe,

Adres:

Al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź

Infolinia:

(42) 628 70 00

Fax:

(42) 633 96 07

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZLM na platformie ePUAP:

/zlm/SkrytkaESP

E-mail:

zlm@zlm.lodz.pl

NIP: 7252122232
Regon: 363752546

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583 i 1754) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 31 października 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 oraz Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

Skip to content