Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Remont kamienicy przy ul. Włókienniczej 22. To skarbnica polichromii i detali!

Remont kamienicy przy ul. Włókienniczej 22. To skarbnica polichromii i detali!

Metamorfozę przechodzi kamienica przy ul. Włókienniczej 22, dawny dom Moryca Tauberga. To najpóźniej rozpoczęta kubaturowa realizacja gminnego programu rewitalizacji przy dawnej ulicy Kamiennej.

Niezwykła kamienica Moryca Tauberga obecnie jest nieco zapomniana, ale po remoncie ma być jedną z piękniejszych przy ulicy Włókienniczej.

– W kamienicy powstanie 29 mieszkań komunalnych wyposażonych w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. – Remont budynku jest generalny, a poza wymianą instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej jego zakres obejmuje też podłączenie nieruchomości do sieci światłowodowej. Jak zwykle nie zapomnimy o podwórku, które stanie się miejscem spotkań mieszkańców.

– Budynek okazał się skarbnicą polichromii i detali architektonicznych, więc obecnie prowadzimy intensywne prace konserwatorskie. W części pomieszczeń trwają już wykończenia: roboty tynkarskie, stolarskie, montaż grzejników itp. W następnej kolejności planujemy wykonanie m.in. instalacji gazowej i renowacje sztukaterii na klatkach schodowych – dodaje Marcin Bajerski z firmy Vik-Bud będącej wykonawcą prac remontowych.

Zielone podwórko i plac zabaw

Ulica Włókiennicza zyska kolejną przyjazną przestrzeń do sąsiedzkich spotkań. Na podwórku staną ławki i altana z ozdobnymi pnączami, pojawią się nowy trawnik, kwiaty i krzewy. Podwórko będzie miejscem spotkań dorosłych mieszkańców, ale również przestrzenią dla dzieci – powstanie tu nowy plac zabaw.

Wartość inwestycji przy Włókienniczej 22 to 12 310 842,00 zł. Wykonawcą jest firma VIK-BUD Sp. z o.o.

Włókiennicza – perła łódzkiej rewitalizacji

Najważniejszą inwestycją w programie rewitalizacji, która zostanie oddana do użytku mieszkańców w 2022 roku jest ul. Włókiennicza, czyli kolejny woonerf z 13 wyremontowanymi kamienicami. W sumie powstaną tam 223 komfortowe mieszkania komunalne, 32 lokale użytkowe, 5 mieszkań chronionych oraz 3 placówki pełniące funkcje społeczne. Rewitalizacja przy Włókienniczej to wartość 90 mln złotych.

– Ulica Włókiennicza to obecnie moje ulubione miejsce w Łodzi. Przemiana jaka się tu odbywa jest naprawdę spektakularna. Na naszych oczach zaniedbane i opuszczone miejsce odzyskuje piękno, a co najważniejsze nowe życie. Prace na Włókienniczej obejmują nie tylko remont ulicy, ale też gruntowną przebudowę we wnętrzach kamienic i na podwórkach. Nowa Włókiennicza to szansa na rozwój tej części miasta. Tworzymy tu miejsca pracy dla przedsiębiorców, pracownie twórcze dla absolwentów szkół artystycznych, ale także przestrzenie do wypoczynku czy zabaw najmłodszych. Jestem przekonana, że mieszkańcy i turyści odwiedzający to miejsce już w 2023 roku zobaczą Łódź odważną, nowoczesną i pełną dobrej energii – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Projekt pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

źródło informacji: UMŁ

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content