Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Remont Ogrodowej: nowa droga do Manufaktury i zielony skwer

Remont Ogrodowej: nowa droga do Manufaktury i zielony skwer

Ulica Ogrodowa zostanie przebudowana na całej długości. Teraz przyszła kolej na odcinek między ul. Gdańską i Cmentarną, przy którym znajdują się Muzeum Sztuki, Manufaktura i wejście na Stary Cmentarz. Jak zmieni się Ogrodowa po remoncie?

Przebudowa 800-metrowego odcinka Ogrodowej między ul. Gdańską i Cmentarną to kolejny – bardzo ważny – etap remontu tej ulicy. Znajdują się tu Muzeum Sztuki, Manufaktura i wejście na Stary Cmentarz.

– Do końca roku podpiszemy umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przetarg na roboty zostanie ogłoszony w 2022 r. Start prac budowlanych planujemy na początek 2023 roku. To jedna z trudniejszych inwestycji, gdyż wymaga skoordynowania naszych prac z budowaną stacją kolejową Łódź-Polesie – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Jak zmieni się Ogrodowa?

Przebudowa ulicy będzie kompleksowa. Wymienione zostaną sieci podziemne, pojawi się nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i oświetlenie. Nie zabraknie stylowych elementów małej architektury oraz nowej zieleni. Przy nasadzeniach drzew, krzewów i traw ozdobnych zamontowana zostanie iluminacja. Przejścia dla pieszych będą wyniesione, aby zapewnić bezpieczeństwo i widoczność.

Nowa droga do Manufaktury

Zbudowana zostanie również nowa droga, którą będzie można swobodnie przejechać lub dojść z Ogrodów Karskiego do Manufaktury. Powstanie przy niej zielony, przyjazny dla mieszkańców skwer. Nowa ulica będzie miała szerokość 15 m oraz długość 125 m. Pojawi się tu plac manewrowy i parking.

To nie koniec zmian

Na początku roku oddany został fragment Ogrodowej przy Zachodniej z bezpiecznym przejściem dla pieszych z Parku Staromiejskiego do Pałacu Poznańskich, który uzupełnił przebudowę ulicy na odcinku od Gdańskiej do Zachodniej.

A remont Ogrodowej to nie koniec zmian w tej części miasta.

W sąsiedztwie Parku Staromiejskiego na przełomie roku wystartują prace przy budowie Bulwarów Północnych. Metamorfozę przejdzie odcinek od ul. Zachodniej do ul. Kilińskiego. Rowerzyści zyskają drogę rowerową, która będzie biegła po północnej stronie ul. Ogrodowej i Północnej.

Projekt pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

źródło informacji: UMŁ

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content