Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

O nas

o nas

Zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości

Szanowni Państwo,

W związku z zarządzeniem Nr 17/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Męża Zaufania i Komitetu Etyki w Zarządzie Lokali Miejskich udostępniamy Państwu dokumenty umożliwiające zgłaszanie naruszeń oraz nieprawidłowości w Zarządzie Lokali Miejskich.

Osoba dokonująca zgłoszenia – pracownik lub osoba aktualnie lub w przeszłości współpracująca z Zarządem, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń (dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono) uzyskane w kontekście związanym z pracą.

Zawiadom Pełnomocnika ds. Osób Zgłaszających Naruszenia Prawa w Zarządzie Lokali Miejskich wybranym sposobem:
  1. Drogą listową w formie przesyłki skierowanej na adres Zarządu Lokali Miejskich (Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź) lub zapieczętowanej przesyłki złożonej bezpośrednio w Kancelarii Zarządu Lokali Miejskich;
    Przesyłka ze zgłoszeniem powinna zawierać dopisek: „zgłoszenie nieprawidłowości”;
  2. Drogą mailową na adres sygnalista@zlm.lodz.pl w zaszyfrowanym pliku;
  3. Telefonicznie pod numerem (42) 628 70 50;
  4. Osobiście – Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź, pok. 128;

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content