Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Nabór na wolne stanowiska handlowe „Targ Jaracza”

Nabór na wolne stanowiska handlowe „Targ Jaracza”

KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór na 12 stanowisk handlowych na targowisku miejskim usytuowanym u zbiegu ulic: Jaracza/Kilińskiego tzw. „TARGU JARACZA”.

Oferty należy składać wyłącznie mailowo na skrzynkę targ.jaracza@zlm.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r. do godziny 16:00.

Oferty punktowane będą w następujący sposób:
– 3 pkt – dla długoterminowej rezerwacji stanowiska,
– 2 pkt – dla handlu owocami i warzywami oraz rękodziełem artystycznym,
– 1 pkt – dla osób samozatrudnionych.

W przypadku równej ilości punktów o wyborze oferty decyduje kolejność zgłoszeń.

Oferty z propozycją handlu typu „wszystko za 5 zł” będą odrzucane.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin „TARGU JARACZA” oraz formularz oferty, publikowane są na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich bip.zlm.lodz.pl

Druk oferty

Zarządzenie Nr 29/2021

 

Zobacz ogłoszenie o licytacji na stronie BIP ZLM – przejdź do ogłoszenia >>>

źródło informacji: ZLM

źródło fotografii : UMŁ

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content