Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Chcesz wynająć lokal przy ul. Włókienniczej? Napisz na specjalny adres!

Chcesz wynająć lokal przy ul. Włókienniczej? Napisz na specjalny adres!

Część kamienic przy ul. Włókienniczej odzyskało swój dawny blask i czeka na nowych najemców.

Wszystkie osoby zainteresowane wynajmem lokali pod kątem usługowym, twórczym czy biznesowym mogą kierować swoje pytania na stworzony do tego nowy adres mailowy.

Pośród podwórek i skwerów, w zrewitalizowanych kamienicach usytuowane są lokale użytkowe, które czekają już na przyszłych najemców. W trakcie spotkania kreatywnego z potencjalnymi chętnymi padło wiele pomysłów na działalności, które mogłyby współtworzyć charakter ulicy Włókienniczej.

Z tego powodu utworzono nowy adres mailowy: wlokiennicza@uml.lodz.pl, pod którym wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje o dostępnych lokalach, ich rzutach oraz warunkach najmu.

Już niebawem zostaną ogłoszone kolejne terminy drzwi otwartych oraz przetargi na wynajem lokali użytkowych.

Projekt pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

źródło informacji: UMŁ

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content