Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Na skróty

Najczęściej wyszukiwane zagadnienia.

Aktualności

Programy osłonowe dla mieszkańców.

01
Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego.

02
Obniżka czynszu

Najemcy lokali mieszkalnych o niskich dochodach mogą ubiegać się o obniżkę czynszu naliczonego na okres 12 miesięcy.

03
Rozłożenie zaległości na raty

Skorzystanie z możliwości odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia należności na raty, a w przypadkach szczególnych również umorzenie należności

Kontakt

Rejony Obsługi Najemców.

RON „Centrum”

ul. Piotrkowska 238

tel. (42) 636 82 92
roncentrum@zlm.lodz.pl

RON „Północ”

ul. Limanowskiego 194/196

tel. (42) 656 12 45
tel. (42) 652 96 70
ronpolnoc@zlm.lodz.pl

RON „Południe”

ul. Paderewskiego 47

tel. (42) 684 81 80
tel. (42) 684 73 93
ronpoludnie@zlm.lodz.pl

RON „Wschód”

ul. Sobolowa 1

tel. (42) 628 71 50
ronwschod@zlm.lodz.pl

RON „Zachód”

ul. Wapienna 15

tel. (42) 253 70 00
ronzachod@zlm.lodz.pl

Mapa

Lokalizacja siedziby Zarządu Lokali Miejskich

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH
W CZASIE EPIDEMII

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967 i 2177) Zarząd Lokali Miejskich wprowadził do dnia 17 grudnia 2021 r. ograniczenia w wykonywaniu przez Zarząd Lokali Miejskich, zwany dalej ZLM, zadań o charakterze publicznym polegające na konieczności umówienia przez interesanta terminu spotkania w ZLM.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną przez interesanta terminu spotkania w siedzibie ZLM, tj. przy al. T. Kościuszki 47 lub Rejonie Obsługi Najemców właściwym wg miejsca zamieszkania interesanta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do ZLM, można również składać elektronicznie na adres e-mail: zlm@zlm.lodz.pl , za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków ZLM oraz Rejonach Obsługi Najemców.

zobacz szczegóły >>

UWAGA
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych najemców.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych Zarząd Lokali Miejskich poinformuje Państwa odrębnym pismem.

Skip to content