Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Na skróty

Najczęściej wyszukiwane zagadnienia.

Aktualności

Programy osłonowe dla mieszkańców.

01
Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego.

02
Obniżka czynszu

Najemcy lokali mieszkalnych o niskich dochodach mogą ubiegać się o obniżkę czynszu naliczonego na okres 12 miesięcy.

03
Rozłożenie zaległości na raty

Skorzystanie z możliwości odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia należności na raty, a w przypadkach szczególnych również umorzenie należności

Kontakt

Rejony Obsługi Najemców.

RON „Centrum”

ul. Piotrkowska 238

tel. (42) 636 82 92
roncentrum@zlm.lodz.pl

RON „Północ”

ul. Limanowskiego 194/196

tel. (42) 656 12 45
tel. (42) 652 96 70
ronpolnoc@zlm.lodz.pl

RON „Południe”

ul. Ciasna 19a
(nowy adres RON)

tel. (42) 684 81 80
tel. (42) 684 73 93
ronpoludnie@zlm.lodz.pl

RON „Wschód”

ul. Sobolowa 1

tel. (42) 628 71 50
ronwschod@zlm.lodz.pl

RON „Zachód”

ul. Wapienna 15

tel. (42) 253 70 00
ronzachod@zlm.lodz.pl

RON „Zasobu Obcego”

ul. Ciasna 19a

tel. (42) 684 81 90
ronzo@zlm.lodz.pl

Mapa

Lokalizacja siedziby Zarządu Lokali Miejskich

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content