ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
 
Szanowni Państwo!

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządu Lokali Miejskich.


Link do strony Zakładu zamieszczony jest poniżej:

http://www.zlm.lodz.pl/
Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany jest na podstawie:
 
* ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 902)

oraz

* rozporządzenia    Ministra    Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji  z  dnia 18.01.2007r.   w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 Nr 10, poz. 68)