ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
PRAWO >> Uchwały i zarządzania RM, Prezydenta
 

Uchwały i zarządzania RM, Prezydenta - 2022


Zarządzenie Nr 522/2022  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 580/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.


Zarządzenie Nr 834/2022 Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich.
Uchwały i zarządzania RM, Prezydenta - 2021


Zarządzenie Nr 6211/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 

Zarządzenie Nr 6315/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.


Zarządzenie Nr 6433/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 lutego  2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 6533/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.


Zarządzenie Nr 6534/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.


Zarządzenie Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Zarządzenie Nr 6707/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 6716/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wykazu zasobu nieruchomości objętego w zarządzanie (administrowanie) przez Zarząd Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 6801/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18marca 2021 r. w sprawie powierzenia w zarządzanie (administrowanie) udziału Skarbu Państwa w prawie własności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Antoniego Odyńca 22.


Zarządzenie Nr 6891/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 7172/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Zarządzenie Nr 7938/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.


Zarządzenie Nr 8070/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zmiany warunków najmu lokali użytkowych.Zarządzenie Nr 8846/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi.


Zarządzenie Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.
Uchwały i zarządzania RM, Prezydenta - 2020


Zarządzenie Nr 2997/VIII/19 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową na terenach nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi.


Zarządzenie Nr 3089/VIII/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i wyboru najemców lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas trwania stosunku pracy.


Zarządzenie Nr 3167/VIII/20 z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wykazu zasobu nieruchomości objętego w zarządzanie (administrowanie) przez Zarząd Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 3353/VIII/20 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i wyboru najemców lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy, bez prawa regresu do wynajmującego oraz ustalenia regulaminu określającego tryb pracy Komisji oraz kryteria oceny wniosków.


Zarządzenie Nr 3691/VIII/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do zawierania umów o przyłączenie do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej i energii elektrycznej.


Zarządzenie Nr 4035/VIII/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Lokali Miejskich do pozyskania służebności gruntowej przejścia i przejazdu w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości przy ul. Limanowskiego 199.


Zarządzenie Nr 4173/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁUchwała Nr XXVI/888/20 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2020 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 4621/VIII/20 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 5403/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁZarządzenie Nr 5504/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 października 2020 r.  w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Zarządzenia nr 5837/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Lokali Miejskich do pozyskania służebności gruntowej, w celu posadowienia i korzystania z podpór zabezpieczających balkony budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Wierzbowej 13.


Zarządzenie Nr 6066/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Uchwały i zarządzania RM, Prezydenta - 2019


Zarządzenie Nr 335/VIII/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Łodzi.


Zarządzenie nr 439/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.Zarządzenie nr 530/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wykazu zasobu nieruchomości objętego w zarządzanie ( administrowanie) przez Zarząd Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 1507/VIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskiej.


Zarządzenie Nr 1612/VIII/19 z dnia 15.07.2019 w sprawie powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomością lokalową nr usytuowaną w budynku położonym w Łodzi przy ul. Szpitalnej 2.


Zarządzenie Nr 1613/VIII/19 z dnia 15.07.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki na wykonanie robót termomodernizacyjnych w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 9.Zarządzenie Nr 1535/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3.07.2019 r. w sprawie określenia sposobu inicjowania i monitorowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Urzędzie Miasta Łodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.Zarządzenie Nr 1783/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich.


Zarządzenie nr 1784/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.Zarządzenie nr 1838/VIII/19 PMŁ z dnia 12.08.2019 w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;


Zarządzenie nr 1839/VIII/19 PMŁ z dnia 12.08.2019 w sprawie upoważnienia pracownik6w Zarządu Lokali Miejskich do reprezentowania Miasta Lodzi przed organami administracji architektoniczno -budowlanej i nadzoru budowlanego oraz do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane;


Zarządzenie nr 1840/VIII/19 PMŁ z dnia 12.08.2019 w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew lub krzew6w z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta Lodzi;


Zarządzenie nr 1841/VIII/19 PMŁ z dnia 12.08.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w zakresie zarządu mieniem Skarbu Państwa;


Zarządzenie nr 1842/VIII/19 PMŁ z dnia 12.08.2019  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do występowania w imieniu Miasta Lodzi w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego;


Zarządzenie nr 1843/VIII/19 PMŁ z dnia 12.08.2019  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Loka)j Miejskich do występowania w imieniu Miasta Lodzi z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuZarządzenie Nr 2160/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z 23.09.2019 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Lokali Miejskich zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną, położoną w Łodzi przy ul. Tokarskiej 10/12.

 

Zarządzenie Nr 2161/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z 23.09.2019 r. w sprawie powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną położoną w Łodzi przy ul. Złotniczej 8B.


Zarządzenie Nr 2185/VIII/19 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 25.09.2019 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań.Uchwała Nr XIV/601/19 RM w Łodzi z 18.09.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.


Zarządzenia nr 2344/VIII/19 PMŁ z dnia 16.10.2019r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową".Zarządzenie Nr 2754/VIII/19 z dnia 6.12.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZLM.


Zarządzenie Nr 2755/VIII/19 z dnia 6.12.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZLM do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.


Zarządzenie Nr 2756/VIII/19 z dnia 6.12.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZLM w zakresie zarządu mieniem Skarbu Państwa.


Zarządzenie Nr 2757/VIII/19 z dnia 6.12.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZLM do występowania w imieniu Miasta Łodzi w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego.Zarządzenie Nr 2837/VIII/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


Zarządzenie Nr 2838/VIII/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do reprezentowania Miasta Łodzi przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Zarządzenie Nr 2839/VIII/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Lokali Miejskich do występowania w imieniu Miasta Łodzi z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Zarządzenie Nr 2840/VIII/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Lokali Miejskich do pozyskania służebności gruntowej o treści służebności przesyłu, w celu budowy i korzystania z linii przesyłu ciepła przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul. Limanowskiego 191.
Uchwały i zarządzania RM, Prezydenta - 2018

Zarządzenie Nr 7602/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wykazu zasobu nieruchomości objętego w zarządzanie (administrowanie) przez Zarząd Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁ   Akty zmienione: 5350/VII/17

Zarządzenie Nr 7606/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do reprezentowania Miasta Łodzi przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Źródło BIP UMŁ   Akty zmienione: 4288/VII/16
utrata mocy


Zarządzenie Nr 7605/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Lokali Miejskich do występowania w imieniu Miasta Łodzi z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Źródło BIP UMŁ   Akty zmienione: 4244/VII/16
utrata mocy

Zarządzenie Nr 7718/VII/18 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w miejskich jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.
Źródło BIP UMŁ   Akty zmienione: 4735/VII/16 
        

Zarządzenie Nr 7769/VII/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 8176/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 8349/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew lub krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 8350/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do reprezentowania Miasta Łodzi przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 8351/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Lokali Miejskich do występowania w imieniu Miasta Łodzi z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 8540/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną, położoną w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 52.
Źródło BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 8764/VII/18 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia możliwości spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego.
Źródło BIP UMŁ   Akty zmienione: 5674/VII/17

Zarządzenie Nr 9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24.10.2018r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁ   Akty zmienione: 5110/VII/16


Zarządzenie Nr 266/VIII/18 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi.
Źródło BIP UM

Zarządzenie nr 275/VIII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.
Źródło BIP UMUchwały i zarządzania RM, Prezydenta - 2017

Uchwała Nr LXII/1615/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.
Źródło BIP UMŁ   Akty zmienione: XXX/776/16


Uchwała Nr LVIII/1400/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 7184/VII/17 z dnia 11 listopada 2017 Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie Nr 4241/VII/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁ  utrata mocy

Zarządzenie Nr 7153/VII/17 z dnia 26 października 2017 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do zawierania umów o przyłączenie do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej i energii elektrycznej nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 6497/VII/17 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie NR 6470/VII/17 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁ utrata mocy


Zarządzenie Nr 6003/VII/17 z dnia 19 maja 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia "Procedury likwidacji szkód poniżej wartości franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Miasta Łodzi numer DGM-DM-XV.272.2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
Źródło BIP UMŁUchwała Nr L/1264/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 5999/VII/17 z dnia 15 maja 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 5874/VII/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Lokali Miejskich do występowania w imieniu Miasta Łodzi z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Źródło BIP UMŁ
utrata mocy

Zarządzenie Nr 5875/VII/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do reprezentowania Miasta Łodzi przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Źródło BIP UMŁ
utrata mocy


Zarządzenie Nr 5876/VII/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew lub krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi.
Źródło BIP UMŁ
utrata mocy

Zarządzenie Nr 5697/VII/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie szczegółowych zasad wdrożenia mechanizmu rekompensaty oraz określenia wskaźników służących do obliczania, kontrolowania i przeglądu wysokości rekompensaty z tytułu wykonania przez Miasto Łódź usługi w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa i realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, określonych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020.
Źródło BIP UMŁ


Zarządzenie Nr 5674/VII/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wprowadzenia możliwości spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego.
Źródło BIP UMŁ   utrata mocy


Zarządzenie Nr 5364/VII/17 z dnia 20 lutego 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazów.
Źródło BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 5350/VII/17 z dnia 17 lutego 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie określenia wykazu zasobu nieruchomości objętego w zarządzanie (administrowanie) przez Zarząd Lokali Miejskich.
Źródło BIP UMŁ
(zmienione zarządzeniem Nr 7602/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12.01.2018r.)


Zarządzenia Nr 5338/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 58/64a nieruchomości oraz części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 58 i 58/64.


Zarządzenia Nr 5339/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. 6 Sierpnia 76 nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 76.


Zarządzenie Nr 5336/VII/17 z dnia 15 lutego 2017 r. Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Lodzi przy ulicach: Zielonej 47, Prezydenta Gabriela Narutowicza 35, Pomorskiej 25, dr. Adama Próchnika 10, Rewolucji 1905 r.18, Henryka Sienkiewicza 37, płk. dr. Stanisława Więckowskiego 11, Piotrkowskiej 27, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5271/VII/17 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi i przekazania zarządzania nieruchomościami niezabudowanymi Wydziałowi Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5272/VII/17 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Zbocze 14/16 części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Skalnej 9/11.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5273/VII/17 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Zielnej 17 nieruchomości oraz części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Zielnej bez numeru i Marynarskiej bez numeru.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5275/VII/17 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną, położoną w Łodzi przy ul. Rumuńskiej 8/8A.


Zarządzenie Nr 5134/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.Uchwały i zarządzania RM, Prezydenta - 2016


Uchwała RM Nr XXIII _561_16 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ZLM i nadania jej statutu.


Zarządzenie Nr 2724/VII/16 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika PMŁ ds. utworzenia ZLM.


Zarządzenie Nr 3058/VII/16 w sprawie przeniesienia z majątku ŁOG na majątek ZLM.


Zarządzenie Nr 3114/VII/16 w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia połączenia AZK w celu utworzenia ZLM.


Zarządzenie Nr 3239 w sprawie objęcia przez ZLM w zarządzanie zasobów lokalowych po AZK.
(Zarządzenie utraciło moc)

Zarządzanie Nr 3260/VII/16 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego ZLM.
(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 3261 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZLM.


Zarządzenie Nr 3262 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  ZLM w sprawach WM.


Zarządzenie Nr 3327/VII/16 w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.


Zarządzenie Nr 3328 w sprawie upoważnienia pracowników ZLM do realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew lub krzewów z terenów ZLM.
(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 3329 w sprawie upoważnienia pracowników ZLM do reprezentowania Miasta Łodzi przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru bud. na cele budowlane.
(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 3330 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom ZLM o wyd decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 3331/VII/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZLM w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego.


Zarządzenie Nr 3412/VII/16 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny , w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.


Zarządzenie Nr 3489 w sprawie wprowadzenia możliwości spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi w formie świadczenia rzeczowego.

(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 3559/VII/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 3560/VII/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi w sprawach dotyczących WM.


Zarządzenie Nr 3561/VII/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZLM do występowania w imieniu MŁ w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego.


Zarządzenie Nr 3562 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom ZLM do występowania w imieniu MŁ z wnioskami o wydanie decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

(Zarządzenie utraciło moc)

Zarządzenie Nr 3563 w sprawie upoważnienia pracowników ZLM do reprezentowania MŁ przed organami administracji architekt.-bud i nadzoru bud. (...) na cele budowlane.
(Zarządzenie utraciło moc)

Zarządzenie Nr 3564/VII/16 w sprawie upoważnienia pracowników ZLM do realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew lub krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność MŁ.


Zarządzenie Nr 3751 w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i warunki użyczania lokali użytkowych oraz innych nieruchomości organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, a także nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym.
(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 3766/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją programu Miasto Kamienic i udzielenia w tym zakresie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Lokali Miejskich.
( zmieniające zarządzenie Nr 3541/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 maja 2016 r.)


Zarządzenie Nr 3801/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ
(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 3420/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia "Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto Łódź  posiada udziały lub akcje".
(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 3927/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych.


Zarządzenie Nr 3928/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej.
(Zarządzenie utraciło moc)

Zarządzenie Nr 3929/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
(Zarządzenie utraciło moc)


Zarządzenie Nr 4014/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 lipca 2016 r. w  sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. Przebudowa budynku bursy przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi na cele mieszkalne-lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 4117/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.


Uchwała Nr XXX/776/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2610)


Zarządzenie Nr 4241/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich.
utrata mocy

Zarządzenie Nr 4242/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 4243/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich do występowania w imieniu Miasta Łodzi w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego.

Zarządzenie Nr 4245/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia jednostce budżetowej Zarząd Lokali Miejskich w zarządzanie (administrowanie) lokali.


Zarządzenie Nr 4515/VII/16 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew lub krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 4516/VII/16 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zarządu Lokali Miejskich do występowania w imieniu Miasta Łodzi z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
utrata mocy

Zarządzenie Nr 4517/VII/16 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Lokali Miejskich do reprezentowania Miasta Łodzi przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 4593/VII/16 z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.


Zarządzenie Nr 5110/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.
(Zarządzenie utraciło moc)


Uchwała Nr XXXIX/1033/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich.
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Zan
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Iwona Zan
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Piotr Biernacki
Data wytworzenia informacji: 2016-04-19 18:00:47
Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-13 08:55:18
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2016-04-19 18:26:17