ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
 KONTAKT
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 LOKALE DO WYNAJĘCIA
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRACA W ZLM
 REGULAMINY
 PRAWO
 FINANSE
 
 
 
PRAWO >> Zarządzenia Dyrektora ZLM 2017
 
Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia liczby i adresów siedzib Rejonów Obsługi Najemców Zarządu Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie terminów wypłat wynagrodzeń w 2017r. w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Planu Działalności Zarządu Lokali Miejskich na rok 2017.


Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w ZLM.

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 100.

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa, Prywatnych i Współwłasnych w ZLM.
utrata mocy

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie ustalenia instrukcji dla metodyki pracy Pełnomocnika Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy ustalaniu zakresu i wartości robót koniecznych w lokalach mieszkalnych.
Zarządzenie uchylono.


Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania Zarządu Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zamiany Mieszkań.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 marca 2017 r.  uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy ustalaniu zakresu i wartości robót koniecznych w lokalach mieszkalnych.


Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 7 kwietnia 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 7 kwietnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 7 kwietnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń pracowników Zarządu Lokali Miejskich. 


Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy ZLM.


Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 kwietnia 2017 r.  w sprawie: zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 18/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art.4 pkt 8 ustawy PZP w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej i zespołu zamówień publicznych o wartości przekraczającej kwotę wskazaną w art.4 pkt 8 ustawy PZP w ZLM.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 20 kwietnia 2017 r.  w sprawie powołania Zakładowej Komisji  Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Lokali Miejskich.
Zarządzenie zmieniające - 34/2020
utrata mocy


Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania ZLM.


Zarządzenie Nr 23/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników ZLM, zatrudnionych na st.urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 24/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzorów umów najmu lokali mieszkalnych.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 25/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 maja 2017r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 26/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 maja 2017r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 27/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 17 maja 2017r.  w sprawie procedury rozliczania robót koniecznych w lokalach mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta.
Utrata mocy

Zarządzenie Nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 22 maja 2017r.  w sprawie wprowadzenia procedury opracowywania dokumentacji przy sprzedaży lokali w trybie przetargowym i bezprzetargowym.
Utrata mocy


Zarządzenie Nr 29/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji roszczeń pieniężnych z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opróżnienia lokali.


Zarządzenie Nr 30/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 7 czerwca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Wsparcia Technicznego w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 31/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 czerwca 2017 r.  w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 32/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 16 czerwca 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w ZLM oraz powołania Komisji ds. Naboru.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 33/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 19 czerwca 2017 r.  w sprawie procedury rozliczania robót koniecznych w lokalach mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta.


Zarządzenie Nr 34/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Zarządzie Lokali Miejskich.
Utrata mocy

Zarządzenie Nr 35/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Wsparcia Sprzedaży Zasobów w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 6 lipca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Radców Prawnych w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy

Zarządzenie Nr 37/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 lipca 2017 r.  w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy rozpatrywaniu wniosku najemcy o obniżkę czynszu z tytułu niskich dochodów w ZLM.


Zarządzenie Nr 38/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 5 września  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Targowisk Miejskich.
utrata mocyZarządzenie Nr 39/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 października  2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminów organizacyjno - porządkowych dla hal targowych.

Zarządzenie Nr 40/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 października  2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ofert na wynajem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych.
Utrata mocy

Zarządzenie Nr 41/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 4 października  2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 42/2017 Dyrektora ZLM z dnia 11 października 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Zarządzie Lokali Miejskich.


Zarządzenie Nr 43/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 31 października  2017 r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zarządzie Lokali Miejskich.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 44/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 listopada  2017 r.  w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w ZLM.


Zarządzenie Nr 45/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 listopada  2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w ZLM.


Zarządzenie Nr 46/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 listopada  2017 r.  w sprawie powołania w ZLM Komisji Likwidacyjnej i ustalenia Regulaminu jej działania.
utrata mocy


Zarządzenie Nr 47/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 23 listopada  2017 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 r. tj. na dzień 31.12.2017 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
Utrata mocyZarządzenie Nr 48/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 13 grudnia  2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 r. tj. na dzień 31.12.2017 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.


Zarządzenie Nr 49/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 18 grudnia  2017r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów wyboru najemcy pomieszczenia gospodarczego oraz ramowego wzoru umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.


Zarządzenie Nr 50/2017 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 29 grudnia  2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania ZLM.
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Zan
Osoba, która odpowiada za treść dokumentu: Iwona Zan
Osoba, która wprowadziła informację do serwisu: Piotr Biernacki
Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 10:53:31
Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-09 07:06:45
Data wprowadzenia informacji do serwisu: 2017-01-23 10:58:25