Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top
Image Alt

Lokale użytkowe

nasza oferta

Lokale użytkowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W
NIERUCHOMOŚCIACH PRYWATNYCH, WSPÓŁWŁASNYCH ORAZ SKARBU PAŃSTWA
ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Zgodnie z zapisem § 22 Regulaminu Konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 lutego 2019 r. :

Wydział Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich w Łodzi informuje, iż został utworzony zasób lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na zasadach określonych Regulaminem.

Załączniki do pobrania:

1. Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

2. Regulamin

3. Załączniki do konkursu

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wynajmu lokali w trybie bezprzetargowym można kontaktować się z pracownikami Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, Łódź, Al. Kościuszki 47 – tel. (42) 628 70 85 – email: zlm@zlm.lodz.pl

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content