Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Remont kamienicy przy Wschodniej. Połączy Włókienniczą z Piotrkowską

Remont kamienicy przy Wschodniej. Połączy Włókienniczą z Piotrkowską

Lokale gastronomiczne, nowe mieszkania i przebicie do Piotrkowskiej. Sprawdzamy, co słychać na placu budowy w kamienicy przy Wschodniej 45.

Kamienica przy ul. Wschodniej 45 przechodni kompleksowy remont. W budynku zostanie oddanych do użytkowania 48 mieszkań komunalnych, 1 mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 12 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem oraz 4 pracownie twórcze. Mieszkania będą będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne, a łazienki zaopatrzone zostaną w niezbędną armaturę.

– W kamienicy prowadzone są intensywne prace przy budowie stropów, ścian działowych i posadzek. Jednocześnie trwa odnowa zabytkowych detali architektonicznych na elewacji. Ściany we wnętrzach są tynkowane i przygotowywane do malowania – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Budynek nie tylko zostanie całkowicie odnowiony, ale również podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Kamienica uzyska dostęp do sieci światłowodowej. W najbliższych tygodniach planowane jest wykonanie nowego szybu windowego, montaż drzwi i okien. Wykonawca będzie także przygotowywał się do zagospodarowania terenu podwórza.

Podwórko z przebiciem do Piotrkowskiej

Na podwórku zaaranżowana zostanie przestrzeń do sąsiedzkich spotkań – pojawią się tu ławki i altany. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona z kostki brukowej. Uzupełni ją dużo zieleni – drzewa, krzewy i trawnik, a w altanie trejaż z roślinami pnącymi. Na podwórku będą także stojaki na rowery oraz budki lęgowe dla ptaków.

W ramach remontu przy ul. Wschodniej 45 zostanie wyburzony mur, stanowiący zachodnie ogrodzenie działki. Dzięki temu, poprzez działkę przy ul. Piotrkowskiej 22, powstanie przebicie do ulicy Piotrkowskiej.

Wartość inwestycji to blisko 18 mln. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Kamienica zostanie oddana do użytkowania na przełomie 2022/2023.

Projekt pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

źródło informacji: UMŁ

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content