Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts_

Al. Tadeusza Kościuszki 47 (42) 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
Back to top

Zarząd Lokali Miejskich Łódź, ZLM Łódź

  /  Aktualności   /  Remont trzech kamienic na Wschodniej. Co słychać na budowie?

Remont trzech kamienic na Wschodniej. Co słychać na budowie?

Dzięki gminnemu programowi rewitalizacji przy ul. Wschodniej wyremontowanych zostało już 5 gminnych kamienic. W tym roku, po kapitalnych remontach, oddane do użytku zostaną kolejne trzy.

Najpierw zakończą się prace pod numerem 45, następnie 35 i po koniec roku 52. W tych trzech budynkach będą łącznie 94 mieszkania komunalne, 22 lokale użytkowe oraz 6 pracowni twórczych.

Praca wre

Pod numerem 45 trwają obecnie roboty wykończeniowe, konstrukcyjne i instalacyjne. Układane są płytki ścienne w łazienkach, gładzie gipsowe, trwa montaż okien i parapetów oraz podwieszanych sufitów. Powstają nowe instalacje sanitarne i elektryczne. W budynku zaplanowano 48 mieszkań komunalnych, jedno mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 12 lokali usługowych oraz 4 pracownie twórcze.

W kamienicy przy ul. Wschodniej 35 już wymieniono i wzmocniono stropy, zamontowano okna. Trwa montaż instalacji wewnętrznych. W budynku będzie 30 mieszkań (w tym jedno chronione i jedno dla osoby niepełnosprawnej), 4 lokale usługowe oraz 2 pracownie artystyczne.

Przy Wschodniej 52 trwają roboty murarskie, żelbetowe oraz montaż więźby dachowej. Powstanie tam 18 mieszkań oraz 6 lokali usługowych.

Zielone enklawy

Metamorfoza czeka jeszcze podwórza remontowanych kamienic, które – jak w przypadku innych rewitalizacyjnych projektów – mają stać się przyjazne mieszkańcom.

– Prace na zewnątrz rozpoczną się wiosną. Przyszli mieszkańcy otrzymają zupełnie nową przestrzeń do sąsiedzkich spotkań – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nawierzchnia podwórek zostanie wymieniona i odnowiona. Powstaną trawniki, przy których zasadzone zostaną krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Wśród nich staną altany z trejażami dla roślin pnących. Na ścianach budynków zostaną zamontowane budki dla ptaków.

Projekt pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekt pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

źródło informacji: UMŁ

UWAGA !
Utworzenie nowego Rejonu Obsługi Najemców

W dniu 1 kwietnia 2022 roku, w Zarządzie Lokali Miejskich utworzono
Rejon Obsługi Najemców Zasobu Obcego z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19A.

Do zadań RON-ZO należy administrowanie nieruchomościami współwłasnymi, prywatnymi, Skarbu Państwa oraz lokalami stanowiącymi własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych, usytuowanymi na terenie Miasta Łodzi, które do tej pory przypisane były obszarowo do pozostałych już istniejących RON-ów.

Dane kontaktowe

Rejon Obsługi Najemców „Zasobu Obcego”
ul. Ciasna 19a
93-547 Łódź
Telefon: (42) 684 81 90
e-mail: ronzo@zlm.lodz.pl

Skip to content